MPG

De MilieuPrestatie berekening voor Gebouwen (MPG) berekent de milieubelasting van de in een gebouw toegepaste materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening vanaf 1-1-2018 verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2. Alle milieubelasting, vanaf de winning van de grondstoffen tot aan de sloop en afvalverwerking, wordt bepaald. Kortom: de gehele levenscyclus van een gebouw wordt in de berekening meegenomen. De MPG berekening is opgebouwd uit een vijftal thema’s, te weten: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit, Toekomstwaarde.

Waarvoor kunt u de MPG berekening voor gebruiken?

  • Bewust worden in materiaalkeuzes; inzicht in milieubelasting van materialen.
  • Het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 voor de omgevingsvergunning.

Milieu kengetal
Om de berekening overzichtelijk te maken worden de uiteindelijke scores uitgedrukt in € / m2 BVO per jaar, ook wel bekend als “schaduwprijs”
Het belangrijkste getal is de MPG schaduwprijs, deze moet lager zijn dan €1,00, anders wordt niet voldaan aan de eisen van het bouwbesluit

De milieuprestatieberekening wordt niet standaard in ons bouwfysisch rapport meegemomen, ehter, tegen een kleine meerprijs kunnen wij de milieuprestatieberekening wel verzorgen en toevoegen aan het complete rapport bouwfysische berekeningen.