Berekeningen

De volgende bouwfysische berekeningen behorende bij een bouwaanvraag / omgevingsvergunning kunnen wij u als kompleet rapport aanbieden, voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw (alle berekeningen kunnen wij u ook separaat aanbieden):

Nieuwbouw

 • Oppervlakte bepaling
  De bepaling van oppervlaktes van de diverse functies onder andere: De bepaling van de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en de verblijfsruimtes
 • Ventilatieberekening
  De berekening van de vereiste ventilatie hoeveelheden en de stroming hiervan.
 • Berekening doorspuibaarheid
  De berekening van de doorspuibaarheid (draaiende delen in de gevels).
 • Daglichtberekening
  Berekening van de daglichttoetreding van openingen (glas) van de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes.
 • EPC -EPG berekening
  Berekening van de Energie Prestatie Coëfficiënt.
 • NOM berekening
  Nul Op de Meter berekening.
 • Milieuprestatie berekening voor Gebouwen (MPG)
  (wordt niet in onze standaard rapportage opgenomen, tegen een kleine meerprijs kunnen wij dit aanbieden)
  De berekening van de milieubelasting van de in een gebouw toegepaste materialen.
 • Berekening Verdunningsfactor
  (wordt niet in onze standaard rapportage opgenomen, tegen een kleine meerprijs kunnen wij dit aanbieden)
  De berekening van de verdunningsfactor, ten gevolge van:
  – de situering van de toevoeropening en de afvoeropening van de ventilatie
  – de situering van de toevoeropening van de ventilatie en de afvoer van de cv-installatie.

Verbouw

 • Oppervlakte bepaling
  De bepaling van oppervlaktes van de diverse functies onder andere: De bepaling van de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en de verblijfsruimtes
 • Ventilatieberekening
  De berekening van de vereiste ventilatie hoeveelheden en de stroming hiervan.
 • Berekening doorspuibaarheid
  De berekening van de doorspuibaarheid (draaiende delen in de gevels).
 • Daglichtberekening
  Berekening van de daglichttoetreding van openingen (glas) van de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes.

De genoemde berekeningen worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde NEN normen en de resultaten worden getoetst aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Wij berekenen de benodigde berekeningen op basis van de door de klant aangeleverde tekeningen van een gebouw, en adviseren mogelijkheden indien niet aan de gestelde eisen kan worden voldaan.

Alle hier genoemde werkzaamheden worden elders op de site onder “Werkzaamheden” nader toegelicht