Doorspuibaarheid

Voor het snel kunnen afvoeren van een sterk verontreinigde binnenlucht stelt het Bouwbesluit eisen aan de spuiventilatie van een woning.

De uitwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden en verblijfsruimten dient beweegbare onderdelen (bijvoorbeeld ramen en deuren) te hebben voor het snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.

De capaciteit van de spuiventilatie dient berekend te worden conform NEN 1087 (Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethoden voor nieuwbouw), of NEN 8087 (Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethoden voor bestaande bouw).

Gewoonlijk wordt deze berekening alleen in geval van nieuwbouwprojecten toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Gaat u slechts verbouwen dan kan deze berekening bij twijfel worden verlangd als aanvullend document bij uw vergunningsaanvraag.

Aan de hand van deze spuiberekening kan er door de vergunning verstrekker worden gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Voor het opstellen van een spuiberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Het bepalen van de minimale spuibehoefte per verblijfsruimte en/of verblijfsgebied.
  • Overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen.

In de meeste gevallen zal een spuiberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets. Indien wenselijk kan ook enkel een spuiberekening worden aangeboden.