Ventilatie

Voor een prettig leefklimaat is het cruciaal dat er voldoende wordt geventileerd. Ventilatie zorgt voor de afvoer van vocht in het gebouw maar ook voor een goede toevoer van zuurstof . Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de eis voor voldoende ventilatie volgens het Bouwbesluit is er een berekening nodig conform NEN 1087 (Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethoden voor nieuwbouw), of NEN 8087 (Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethoden voor bestaande bouw).

Aan de hand van deze ventilatieberekening kan er door de vergunning verstrekker worden gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Voor het opstellen van een ventilatieberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Het bepalen van de minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • Het bepalen van de ventilatiebalans met de noodzakelijke voorzieningen .
  • Het aangeven van de ventilatiestromen en luchthoeveelheden op tekening (ventilatieoverdracht).
  • Indien wordt geventileerd met ventilatieroosters worden ook de type roosters en roosterlengte aangegeven.
  • Bepaling overstroomvoorziening (benodigde ventilatie spleet onder de binnendeuren).
  • Indien nodig overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen.

In de meeste gevallen zal een ventilatieberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets.
Indien wenselijk kan ook enkel een ventilatieberekening worden aangeboden.