Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012, in werking getreden per 1 april 2012, geeft voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van constructieve en gebruiksveiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Wij kunnen u uitgebreid informeren over de eisen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw of transformatie van kantoorgebouw naar woningbouw.