Begrippen EPC

Verschil tussen diverse benamingen

Een EPC berekening wordt ook wel benoemd als EPW, EPU, EPN, EPG.
Om het te verduidelijken hieronder een korte uitleg van de diverse benamingen:

  • EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt, is een index die de energetische prestatie van een gebouw uitdrukt betreffende het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting.
    De EPC is opgenomen in het bouwbesluit en wordt bepaald door berekeningen, en dient bij een bouwaanvraag te worden ingediend.

Tot 1 juli 2012

  • EPW = Energie Prestatienorm van Woonfuncties en woongebouwen (NEN 51285)
  • EPU = Energie Prestatienorm van Utiliteitsgebouwen (NEN 2916)
  • EPN = Energie Prestatie Norm

Vanaf 1 juli 2012

  • EPG = Energie Prestatienorm van Gebouwen, is een nieuwe overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen.

Wat is een EPC?

De norm EPN en EPG geven de bepalingsmethode aan, de eis (EPC) geeft het niveau aan waaraan de woning of het utiliteitsgebouw minimaal moet voldoen.

De EPC wordt tot 1 juli 2012 berekend met de bepalingsmethode EPN, en vanaf 1 juli 2012 met de bepalingsmethode EPG.

Een EPC berekening is niet bedoeld is om het werkelijk energiegebruik te berekenen. Met de EPC wordt op basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een standaard bewonersgedrag de energiezuinigheid van een woonfunctie/woongebouw of utiliteitsgebouw gegeven. Het berekende energiegebruik is het gebouwgebonden energiegebruik (onder standaard condities), en niet het werkelijke energiegebruik.

Met de EPC kan dus alleen maar de energieprestatie van woningen in kaart gebracht worden, en geeft echter geen enkel oordeel over het werkelijke energiegebruik van een gebouw. Het werkelijke energiegebruik is namelijk sterk afhankelijk van de bewoners.

Het verschil tussen EPG en EPC

De EPG is iets anders dan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC).
De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen.