Verdunningsfactor

In de eisen voor ventilatietoevoervoorzieningen is aangegeven dat de binnen te halen lucht vers moet zijn, en slechts in beperkte mate verontreinigde lucht of rook mag bevatten.

Conform het Bouwbesluit gelden minimale eisen wat betreft verdunningsfactoren met betrekking tot het aanzuigen van ventilatielucht (zodat zo weinig mogelijk vervuilde lucht wordt aangezogen). De positionering (plaats en afstand) van de uitblaasvoorzieningen van verwarmingsketel, afzuigkap, ventilatiesysteem, gashaard, open haard etc. ten opzicht van de aanzuigvoorziening(en) van het ventilatiesysteem bepalen de mate van verdunning. Met andere woorden; is de (eventuele) afgevoerde lucht en rookgassen voldoende verdunt als ze elders als ventilatielucht worden binnengehaald.

Het verdient de aanbevelingen om de aanzuigopeningen te positioneren op maximale afstand van afvoervoorzieningen (zowel eigen perceel als omringende percelen), om geuroverlast te minimaliseren. Mogelijkheid om dit te realiseren: plaats de uitblaasvoorzieningen van een woning of meerdere woningen dicht bij elkaar en de aanzuigopening(en) op maximale afstand daarvan.

De buitenluchttoevoer vindt bij voorkeur plaats vanuit de gevel. Wanneer de buitenlucht van onder de pannen wordt gehaald, dient dit vanuit de beschaduwde zijde van de woning plaats te vinden. Uitgangspunt hierbij zijn de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de verdunningsfactor. Dit is een factor die de mate van verdunning weergeeft van de afvoerlucht, die zich mengt met de buitenlucht. Om te voorkomen dat de luchtkwaliteit in een woning nadelig wordt beïnvloed als gevolg van ventilatie met verontreinigde uitgeblazen lucht, zijn er eisen gesteld aan de verdunningsfactor voor verschillende afvoeren.

De verdunningsfactor wordt bepaald uit:

  • de capaciteit van de afvoervoorziening
  • de afstand tussen een opening van een ventilatietoevoervoorziening en een opening bestemt voor de afvoer van ventilatielucht, kookluchtjes vanuit een afzuigkap, rook van een verbrandingstoestel (ketel) enzovoorts
  • de positionering van de toevoer ten opzichte van de afvoer

De verdunningsfactor berekening wordt niet in onze standaard rapportage opgenomen, tegen een kleine meerprijs kunnen wij dit aanbieden.