EPC – EPG

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen. Deze EPC-eisen worden steeds verder aangescherpt, en het zoeken naar het meest economische maatregelenpakket om aan de eisen te voldoen vraagt steeds meer aandacht waarbij gezondheid en comfort zeker niet uit het oog mogen worden verloren.
Nieuw te bouwen woningen moeten volgens bouwbesluit beschikken over een EPC van 0,4 of minder. Met conventionele oplossingen kan daardoor niet altijd meer voldaan worden aan deze eis.

Wij beschikken over gespecialiseerde software om de Energie Prestatieberekeningen, de Rc- berekeningen en de EPC herberekeningen te maken. Aan de hand van de tekeningen, wensen en eisen van de opdrachtgever worden alle aspecten die van invloed zijn op de EPC zorgvuldig uitgezocht. Door keuzes in ventilatiesysteem, isolatiewaardes en installaties kunnen wij ervoor zorgen dat het project aan de eisen voldoet. De berekening wordt aangeleverd in een rapportage die geschikt is om in te dienen bij de bouwaanvraag, en wordt vaak gecombineerd met de daglicht- en ventilatieberekening.

Het maken van een EPC-berekening is voor BouwBureau Borghstee meer dan alleen het invullen van een berekening. Door de juiste kennis wordt in overleg met de opdrachtgever gekozen voor de meest energiebesparende maatregelen, die leiden tot verlaging van de EPC.

Door goed advies en de juiste kennis van energiebesparende maatregelen kan hierdoor een aanzienlijke kostenbesparing bereikt worden