Gebruiksoppervlakte

Bij een omgevingsvergunning (voor een bouwactiviteit) is een oppervlakte bepaling noodzakelijk. Bij een oppervlakte bepaling worden de oppervlakten van het project berekend. Het gaat om de verhouding bruto vloeroppervlak, gebruiksoppervlakte en verblijfsgebieden. De oppervlaktes worden bepaald conform de NEN 2580 (Oppervlakten en inhouden van gebouwen, termen, definities en bepalingsmethoden).

Deze oppervlakten worden verder ook gebruikt voor de ventilatie- spui en daglichtberekeningen.