Daglicht

Voldoende daglicht is een belangrijke voorwaarde voor een prettige leefomgeving. Om aan te tonen dat een project voldoet aan de eis voor daglichttoetreding volgens het Bouwbesluit is er een berekening nodig conform NEN 2057 (Daglichtopeningen van gebouwen, bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte).

Aan de hand van deze daglichtberekening kan door de vergunningverstrekker worden gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit. Voor het opstellen van een daglichtberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd;

  • Het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • Het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per verblijfsruimte en verblijfsgebied conform NEN 2057.
  • Indien nodig overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen.

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets.
Indien wenselijk kan ook enkel een daglichtberekening worden aangeboden.