Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VOLGENS DE AVG

BouwBureau Borghstee gevestigd aan de Eursingerstraat 19, 9431 AN Westerbork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Onze contact gegevens zijn:
BouwBureau Borghstee
Eursingerstraat 19
9431 AN Westerbork
06-46643047
0593-332701

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.borghstee.nl, de facebookpagina van BouwBureau Borghstee en de e-mailberichten/mailings die namens BouwBureau Borghstee worden verstuurd.

 1. Verwerking persoonsgegevens

BouwBureau Borghstee is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van BouwBureau Borghstee is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke per 25 mei 2018 van kracht is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • uw voor- en achternaam
 • uw bedrijfsnaam
 • uw adresgegevens
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres BouwBureau Borghstee verwerkt uw persoonsgegevens om:
 • 2. Doeleinden van de gegevensverwerking
 • met u te corresponderen over onze werkzaamheden
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren
 • het afhandelen van uw betaling
 • u te informeren over wijzigingen van onze werkzaamheden / diensten
 • BouwBureau Borghstee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

BouwBureau Borghstee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BouwBureau Borghstee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@borghstee.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BouwBureau Borghstee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar info@borghstee.nl.

 1. Aanpassen privacy statement Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites www.borghstee.nl worden gepubliceerd.