Omgevingsvergunning

Het aanvragen van een bouwvergunning is verleden tijd!
Vanaf 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning in de plaats gekomen van de bouwvergunning en verschillende losse vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Hiermee zijn alle 26 huidige vergunningen en toestemmingen ondergebracht in 1 vergunning. Met deze omgevingsvergunning is de aanvraag van vergunningen om te bouwen simpeler geworden.
Deze vergunning kunt u digitaal aanvragen bij Omgevingsloket online.