NOM

Nul Op de Meter woning

Bij een “Nul Op de Meter woning”(NOM woning) dienen de uitgaande en ingaande energiestromen voor gebouw gebonden energiegebruik (ruimteverwarming, – koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijk apparatuur (inclusief verlichting) op jaarbasis per saldo nul te bedragen.

Een nul-op-de-meter-woning heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul, er wordt dus niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt.

De NOM berekening wordt niet standaard in ons bouwfysisch rapport meegenomen, echter, tegen een kleine meerprijs kunnen wij de NOM verzorgen.